دسته : شبکه‌های اجتماعی

مطالب مربوط به مدیریت و تولید محتوا شبکه های اجتماعی در این بخش قرار می گیرند.

بازاریابی رسانه های اجتماعی

نقش رسانه‌های اجتماعی در استراتژی بازاریابی دیجیتال

آیا ایجاد و توسعۀ یک وب‌سایت برای استراتژی بازاریابی دیجیتال شما کافی است؟ بدیهی است که خیر! از بین ملزومات دیجیتال مارکتینگ می‌توان به بهینه‌سازی موتور جست‌وجو، پرداخت به ازای هر کلیک، تبلیغات یا بازاریابی پولی، بازاریابی محتوایی، ایمیل مارکتینگ و آخرین و مهم‌ترین آن‌ها، یعنی بازاریابی رسانه های اجتماعی اشاره کرد.