روش‌های بازاریابی سنتی، کارآیی خود را از دست داده‌اند و برندها به دنبال محتوایی هستند که بتواند مخاطب را به وجد بیاورد.

تبلیغات بنری در اینترنت به کل در حال منسوخ شدن است. نرخ کلیک تا ۰.۰۴ درصد کاهش پیدا کرده است و نیمی از این کلیک‌ها تصادفی هستند. به نظر می‌رسد احتمال نجات از یک سانحه هوایی با احتمال کلیک کردن شما بر روی یک بنر تبلیغاتی یکسان باشد!

ما با مشاوره بازاریابی محتوایی به شما کمک می‌کنیم تا با یک استراتژی دقیق به بازاریابی محتوا بپردازید. بدانید چه مطلبی را در چه زمانی و در کدام رسانه منتشر کنید و چگونه بهترین‌ داستا‌ن‌ها را روایت کنید.