دسته : اندرونی

اندرونی گراف: آموزش برگزاری مراسم کچل کنان با مورد کاوی یک سرباز واقعی

حتما شنیده‌اید که می‌گویند یکی اول سربازی سخت است و یکی هم آخرش. اول کار برای محمد شروع شده بود و هر روز که نزدیک‌تر می‌شد استرسش بیشتر می‌شد. حال بخوانید که ما چه کردیم تا کمی از بار این روزهای تلخ کم کنیم.